ZSR CKP – Budowlane ABC

ZSR CKP – Budowlane ABC

ZSR CKP – Budowlane ABC

Ostatnie dni lutego 2020 roku dla uczniów technikum budownictwa ZSR CKP w Kaczkach Średnich, były bardzo pracowite… 28 lutego Dominika Ciechanowska, Wiktor Siwek i Mateusz Żołądkiewicz brali udział w międzyszkolnym konkursie wiedzy budowlanej -„Budowlane ABC”, który odbył się w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Nasza drużyna zajęła tam IV miejsce.

Konkurs ten był dla uczniów doskonałym sposobem sprawdzenia wiedzy z budownictwa, architektury oraz bhp, jak i sposobnością do integracji międzyszkolnej.

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, po zakończonym konkursie zorganizowali krótką prezentację o korzyściach jakie niosą ze sobą programy unijne, takie jak np. Erasmus+, w którym nasza szkoła od lat czynnie uczestniczy. Organizatorzy zachęcali również do korzystania z punktu Eurodesk w Koninie- europejskiego programu informacyjnego dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, który zajmuje się udzielaniem informacji na temat państw UE, możliwościach zdobywania funduszy, edukacji, wolontariatu, studiowania i pracy poza granicami Polski.

29 lutego Wiktor i Mateusz, wzięli udział w eliminacjach okręgowych do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Wieluniu. Czekamy na wyniki…

Galeria