Stan Wojenny – 13 grudnia 1981 r. – Pamiętamy

Stan Wojenny – 13 grudnia 1981 r. – Pamiętamy

Stan Wojenny – 13 grudnia 1981 r. – Pamiętamy

Rankiem 13 grudnia 1981 roku miliony Polaków zostały poinformowane przez gen. Jaruzelskiego o wprowadzeniu na terenie całego kraju stanu wojennego. Przewrót wojskowy planowany z wielomiesięcznym wyprzedzeniem wprowadzał w naszym kraju godzinę milicyjną,  ograniczenie swobody przemieszczania się, zakaz strajków i manifestacji, blokadę połączeń telefonicznych oraz internowanie działaczy związkowych i politycznych.

Gen. Wojciech Jaruzelski w swym przemówieniu próbował przedstawić panującą w kraju sytuację w najczarniejszych barwach, usprawiedliwiając w ten sposób działania mające na celu zakończenie trwającego od sierpnia 1980 roku karnawału Solidarności.

Wprowadzając z pogwałceniem obowiązującego prawa na ponad półtora roku stan wojenny, aresztując opozycjonistów i zmuszając działaczy związkowych do życia w ukryciu, władza próbowała powstrzymać rozpoczęty w sierpniu 1980 marsz polskiego społeczeństwa w kierunku pełnej demokratyzacji i suwerenności Państwa Polskiego.

Pragnąc uczcić pamięć ofiar stanu wojennego i wszystkich ludzi, którzy w tej trudnej rzeczywistości pozostali niezłomni i zachowali hart ducha uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli uczących historii i wos (p. Ewelina Boczek i p. Renata Szymańska), uhonorowali pamięć o tamtych wydarzeniach swoimi pracami.

Graficznie upamiętnili wydarzenia Vladyslav Shults i Patryk Skąpski z klasy III TŻ. Swój wiersz napisała Dorota Wawrzyniak klasa III TŻ.

“13grudnia ’81”

Niedzielny piękny poranek ,

Zaraz na wizji teleranek.

A tu niemiła niespodzianka,

Nie ma popularnego teleranka.

 

Pan w mundurze informuje,

Mama w kącie popłakuje.

Stan wojenny wprowadzili,

Wychodzić wszystkim zabronili.

 

Na ulicach wojsko, czołgi,

ZOMO ,ORMO – to już wrogi!

Niebezpiecznie na ulicy

W zakamarkach kryją się  przeciwnicy.

 

Wojsku strzelać rozkazano,

Do więzienia zamykano.

Strzelał brat do brata,

Każdy w każdym widział kata.

 

A po latach niepewności,

Nadszedł czas wolności.

Nastały dni swobody,

Dni radości i pogody.

 

Zachęcamy także do przeczytania pracy uczennicy Sandry Zielińskiej, która zrobiła obszerną relację opartą na wspomnieniach dziadka. Kliknij tutaj (PDF)

Galeria