Stypendium od Premiera Mateusza Morawieckiego

Stypendium od Premiera Mateusza Morawieckiego

Stypendium od Premiera Mateusza Morawieckiego

Stypendium od Premiera Mateusza Morawieckiego otrzymali Piotr i Joachim – gratulujemy. Szczególnie, że takie wyróżnienie to ogromny zaszczyt dla ucznia, jego rodziców, najbliższych oraz dla szkoły. Przyznaje się je uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
W dniu 19.02.2021r. Stypendium Prezesa Rady Ministrów z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik oraz Starosty Tureckiego Dariusz Kałużny otrzymali uczniowie Piotr Korczyński i Joachim Kaźmierczak z Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich.
– To dla mnie ogromny zaszczyt wręczać z Panem Starostą Dariuszem Kałużnym Stypendia Premiera Mateusza Morawieckiego. Te stypendia są poświadczeniem tego, jak bardzo ciężko pracujecie – gratulował nagrodzonym uczniom Minister Ryszard Bartosik.
Wszystkim Stypendystom jeszcze raz składamy wyrazy uznania, życzymy dalszych sukcesów, wytrwałości w realizacji zamierzonych celów i satysfakcji z osiągnięć naukowych. Rodzicom zaś gratulujemy sukcesów wychowawczych.

Galeria

Skip to content