Ogłoszenie wyników egzaminów zawodowych z sesji styczeń-luty 2021

Ogłoszenie wyników egzaminów zawodowych z sesji styczeń-luty 2021

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich informuje, że w dniu 31 marca 2021 r. od godz. 10.00 obędzie się ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Uczniowie sprawdzają wyniki przez portal zdającego za pomocą przesłanych kodów aktywacyjnych.

Absolwenci i słuchacze KKZ sprawdzają wyniki na stronie OKE w Poznaniu za pomocą przesłanych haseł i loginów, można również skontaktować się z sekretariatem szkoły.

Przekazanie świadectw/ dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w późniejszym terminie.

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali  egzaminu w sesji styczeń – luty 2021 termin składania deklaracji na sesję czerwiec- lipiec 2021 upływa 8 kwietnia 2021

Skip to content