Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego

W dniu dzisiejszym w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich uczniowie zakończyli rok szkolny 2020.2021. Był to rok szczególny ze względu na pandemię i z tego też względu uczniowie w klasach lekcyjnych mieli wręczane świadectwa i nagrody. Szczególnymi gośćmi w naszej szkole byli Pan minister Ryszard Bartosik oraz honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSR CKP w Kaczkach Średnich na Rzecz Rozwoju Szkoły i Środowiska Lokalnego. Wręczyli Oni wyróżnienia i nagrody. Minister Ryszard Bartosik uhonorował najlepszych uczniów z klas o profilu rolniczym (Szczepańska Kinga, Jeżak Joanna, Śmigielska Weronika, Perlich Kacper) oraz zwycięzców konkursu fotograficznego (I miejsce Michał Charuba, II miejsce Kacper Bartczak, III miejsce Weronika Śmigielska). Panowie wręczyli także nagrody Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego dla laureatów tego konkursu. Stowarzyszenie Przyjaciół naszej szkoły uhonorowało także dwoje uczniów naszej szkoły za aktywność społeczną (Fabian Doliński oraz Julia Szelągowska). Warto dodać, że obaj nasi zacni goście to absolwenci ZSR CKP w Kaczkach Średnich. Podczas wręczania nagród mieli okazje być w klasach, w których kiedyś się uczyli, wymieniali się sentymentalnymi wspomnieniami związanymi z czasem spędzonym w murach naszej szkoły. Dziękujemy naszym gościom i gratulujemy wszystkim uczniom naszej szkoły wyników i osiągnięć uzyskanych w czasie roku szkolnego 2020/2021.

Galeria

Skip to content